Burun Estetiği

Piezo (Ultrasonik) Rinoplasti


Ses dalgalarının yarattığı titreşim ile buruna müdahale etmeyi sağlayan bu teknikte burun kemiği kırılmadan şekillendirilebiliyor. Yumuşak dokulara hasar vermeden operasyonu gerçekleştirme imkanı sunduğu için yara ve kanama riski oluşmaz.

Burun Estetiği İstanbul, 2021 Fiyatları - Prof. Dr. Köksal Yuca

Dünyada en sık yapılan plastik cerrahi ameliyatlardan biri de burun estetiğidir. Bilinen ilk modern rinoplasti, ABD'de 1887 yılında gerçekleştirilmiştir. Üzerinden neredeyse yüzyılı aşkın bir süre geçmesine rağmen operasyon ile ilgili bir çok şey değişmeden günümüze aktarılmıştır.

Burun estetiği operasyonunda burun kemiklerini oldukça hassas bir şekilde biçimlendirmek için ultrosonik salınımlarla kemiği şekillendirme işlemine Piezo rinoplasti denilmektedir. Piezo rinoplasti cerrahisi, burun ve yüz kemiklerinde oldukça hassas bir çalışma imkanı sağlamasından dolayı burun estetiği operasyonlarında devrim yaratan yenilikçi bir teknolojidir. Kıkırdak ve cilt gibi yumuşak dokulara zarar vermeyen piezoelektrik aletler kemiği şekillendirmek için ultrosonik titreşimler kullanır. Bu titreşimler sayesinde, çevresindeki yumuşak doku korunurken burun kemiği görünümünü değiştirmek mümkündür. Ayrıca gelişmiş hassasiyet sağlar. Piezo rinoplasti yöntemi ile burun yapısındaki asimetrik ve yapısal bozukluklar hassas bir şekilde düzeltilir. Burun derisinin yeterli desteğini sağlamak için ameliyat sırasında burun kıkırdağını dikkatli bir şekilde dönüştürmekte ve değiştirmektedir.

Ultrasonik rinoplasti, geleneksel bir rinoplastiden biraz farklıdır, cihaz sadece açık burun estetiği prosedürlerinde kullanılabilir. Burun kemikleri şekillendirilirken, genişliğinin ve şeklinin değiştirilmesi gerekiyorsa diğer yumuşak burun dokularına zarar vermeden müdahale etmeyi sağlayan küçük hassas aletler ultrason teknolojisiyle kullanmaktadır. Piezo rinoplasti farklıdır çünkü burun kemikleri bir sanatçının hassasiyeti ile şekillendirilebilir. Bu yöntemle operasyon sonucunda oluşabilecek hata riski en düşük seviyededir. Klasik cihazlardan farklı olarak, piezo teknolojisi yumuşak dokuya yanlışlıkla zarar verme riski olmadan kemiğin şekillendirilmesini sağlamaktadır. Birçok farklı kullanıma uyarlanabilir bir teknolojidir.

Ultrasonic Rinoplastin nedir?


Ultrasonik rinoplasti, burun kemiklerinin direkt gözlem altında  görerek ve yumuşak dokuya hiç zarar vermeden, çok ince kaleme benzer bir takım aletlerle kesilmesidir.

Bu yöntem ile burun kemikleri istenilen yerden ve daha kolay bir şekilde kesilebilmektedir. Ultrasonic şekilde yapılan kesimlerde altta ve üstte bulunan kemiklere, yumuşak dokulara, damar yapılarına, kılcal damar yapılarına veya sinir yapılarına herhangi bir zarar vermiyor.

Çıkarılan bu ince iş ameliyatın sonucuna direkt olarak yansıyor.

Böylece daha ince , daha zarif burun sırtları ortaya çıkıyor.

Ultrasonik rinoplasti' nin farkı nedir?


Ultrasonik rinoplasti kemiği keserken kontrolü cerraha verir. Yani kontrol bizde olur.

Düşünün ki bir şey çizeceksiniz ama istediğiniz yerden çizemiyorsunuz, o zaman başarılı olamazsınız. O yüzden biz kemiği aynı kalemle çizer gibi çok ince bir şekilde istediğimiz yerlerden kesebiliyoruz ve böylece kemik şekillendirmesi konusunda işi şansa bırakmıyoruz. Dolayısıyla ameliyatın sonucuyla ilgili ön görülü bir çalışma yapmış oluyoruz.

Bu sayede de daha zarif, daha güzel burunlar elde edebiliyoruz.

Ultrasonik Rinoplasti sonrası morluk ve şişlik olur mu?


Ultrasonik Rinoplasti ile yapılan burun ameliyatlarında burun kemikleri çekiç ve keski kullanılmadan, ULTRASONİC olarak, yani ses dalgaları ile kesiliyor.

Bu yöntem yumuşak doku ve damar yapılarına zarar vermeden sadece burun kemiklerini kestiği için kanama olmuyor. Kanama olmadığı için de ameliyat sonrası morluk ve şişlik gözlemlenmiyor.

Kimler Ultrasonik Rinoplasti için uygun adaylardır?


Bu yöntem hemen hemen her hastada, hem revizyon hastalarında hem de ilk defa ameliyat olacak hastaların hepsinde kullanılabilir.

İnce derili hastalarda da, kalın derili hastalarda da kullanılabilir.

Kısacası hemen hemen tüm hastalar ultrasonik rinoplasti yani ultrasonik kemik şekillendirmesi için uygun adaydır.


Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti)


Yüz ilk bakışta insanın en çok göze çarpan bölgesi olmakla birlikte bu bölgede bulunan şekil bozukluklarının düzeltilmesi estetik ve psikolojik açıdan oldukça önemlidir. Tıp alanında uygulanan tekniklerin gelişmesi ve yenilikçi yöntemlerin bulunması sayesinde burun estetiği için yapılan burun ameliyatları, günümüz koşullarında geçmişe oranla çok daha basit operasyonlar şeklinde gerçekleştirilebilir.

Tamponsuz Ağrısız Doğal Burun Estetiği PROF DR NAZIM ÇERKEŞ

Rinoplasti, burnun yeniden şekillendirildiği operasyondur. Burun küçültülüp büyütülebilir, üst dudağa göre açısı değiştirilebilir, burnun uç kısmının şekli değiştirilebilir, girinti ve çıkıntılar düzeltilebilir. Operasyon sırasında, cerrah ufak bir kesi ile kemik ve burnu destekleyen kıkırdaklarda ulaşılır. İstenilen sonuca göre bir miktar kemik ve kıkırdak çıkarılabilir ya da eklenebilir. Çoğu zaman kayan septum kıkırdağı burnun simetrisini bozarak burun deliklerini kapatıp rahat ve sağlıklı solunumu engeller. Anestezi altında  nefes almayı zorlaştıran burun içi şekil bozukluklarıoperasyonu ile birlikte uygulanan Rhinoplasty operasyonu, sağlıklı bir solunum ve estetik bir görüntü elde ederek, yaşam kalitenizin artmasını sağlayabilmektedir.

Burun estetiği nedir?


Burun estetiği, burun şeklinin bu yapı içerisindeki kemik ve kıkırdak yapılarında değişiklikler yapılarak gerçekleştirilen bir plastik cerrahi operasyonudur.

Nazoplasti, rinoplasti gibi isimlerle de adlandırılan burun estetiği, estetik operasyonlar içerisinde en sık uygulananlardandır. Burun estetiği, burunda doğumsal olarak var olan, sonradan oluşan veya travmalara bağlı olarak ortaya çıkmış olan şekil bozukluklarının giderilmesi amacıyla yapılır. Şekil bozukluğu, bazı durumlarda yalnızca görsel açıdan rahatsızlık vermesi sebebiyle düzeltilirken çoğu kişide solunum bozukluğu gibi problemlere yol açması nedeniyle de düzeltilmesi gerekli olabilir.

Hangi nedenden dolayı estetik operasyon uygulanacak olursa olsun, burun estetiğinde öncelikli hedef, burundaki solunum yolunun operasyon sonunda en iyi şekilde çalışabilir hale getirilmesidir. Operasyon esnasında burnun yeniden şekillendirilmesi (rekonstrüksiyon), şekil bozukluklarının giderilmesi veya bir bölümünün şeklinin değiştirilmesi işlemlerinden biri veya birkaçı uygulanabilir.

Erkeklerde de kadınlarda da uygulanabilen burun estetiği, komplike bir operasyondur. Beklenen sonucun tam olarak elde edilmesi 6 ila 12 ay aralığında bir süreç gerektirir. Bu süreç burundaki operasyonun büyüklüğüne, burundaki dokuların yapısına veya sorunun ciddiyetine göre değişkenlik gösterir. Ameliyat sonrasında hastaların bir kısmında tam olarak istenilen şeklin elde edilebilmesi için küçük düzeltme uygulamaları gerekli olabilir.

Rinoplasti Ameliyatında ne yapılıyor?


Eskilerde hemen her burunda yapılan populer yaklaşım, yontma, oyma ve kesi yoluyla küçültme cerrahisi idi. Çok iri ve çıkıntılı burunlar dışında kemik-kıkırdak yapılar korunarak burun şekillendirilmeli, kişinin yüz ifadesine aykırı bir burun olmamalıdır. Günümüzde rinoplasti, yapısal elemanların(kıkırdak-kemik) çıkarılması ya da bütünlüğünün bozulması yerine, yerinde şekillendirme ve kıkırdak eklentileri ile yeniden anatomik düzenleme teknikleri ile yapılmaktadır.

Burun sırtı: çıkıntılar düzeltiltilir, genişlik daraltılır, simetri sağlanır, dar ise genişletilir, çöküntü desteklenir, cilt altı düzensizlikler giderilir, cilt altı desteklenir.

Burun ucu : daraltılır, simetri sağlanır, düzenlenir, kaldırılır, çok kalkık ise normale çekilir, burun delikleri küçültülür, burun kanatları desteklenir.

Eğri burun: asimetrik yapılar yeniden yapılandırılır, destek eksikliği yerine konur, kamuflaj ile simetri sağlanır.

Burun içi: darlıklar işlevsel şekilde açılır, hava pasajını daraltan yapılar düzeltilir, doku eksiklikleri yerine konur.

Rinoplasti ameliyatı normal şartlarda 2-3 saat sürmektedir. Ameliyat, burun sırtına bant ve atel uygulaması ile sonlandırılır. Burun tamponu çok özel durumlar dışında kullanılmamaktadır.

Yıllar içinde, doğal görünümlü, kişinin yüz ve mimik karakterine uyumlu burun oluşturma anlayışının gelişmesine parallel olarak rinoplasti teknikleri de değişti. Bu durum, daha iyi sonuçların alınmasıyla hasta memnuniyetini giderek yükseltmektedir.

Rinoplasti sonrası süreç nasıldır?


Operasyon sonrası erken ilk 4-6 saat arası soğuk uygulama yapılır.

Günümüzde rinoplasti sonrası dönemde hastaların en çok yakındığı ağrı ve şişlik-morluk durumları yok denecek kadar azalmıştır. Göz çevresi ciltdeki renk değişikliği 2.-3. gün olsa da, bir haftada kaybolur. Burun sırtındaki atel 7 gün sonra çıkarılır. Cilt özelliğine gore, sonrasında 1 hafta kalacak şekilde bant uygulaması yapılabilir. Operasyon sonrası erken ödem dönemi 6- 8 hafta sürer. Tam iyileşme ve son halin ortaya çıkması yaklaşık bir yıl sürmektedir.

Rinoplasti sonrası kontrol muayeneleri, 3.- 6. ve 12. ay da yapılır. Uzun dönem izlemlerimiz yıllık kontrol ve fotoğraflamalarla devam eder.

Revizyon Burun Estetiği


Revizyon rinoplasti (veya ikincil burun ameliyatı) birinci burun estetiğinden sonra devam eden veya sonrasında ortaya çıkan istenmeyen bir durumu düzeltmek için uygulanan cerrahi bir operasyondur. Birinci ameliyattan sonra burnun görünümünü veya işlevselliğini düzeltmek için yapılır.

Daha önce buru estetiği operasyonları geçiren ancak farklı nedenlerle yeniden burun estetiği operasyonları yaptırması gerekenlere uygulanan cerrahi operasyona “Revizyon Burun Estetiği” veya “Revizyon Rinoplasti” adı verilir.

Revizyon burun estetiği uygulanmasına neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler doğrudan ilk operasyonun başarısızlığı nedeniyle ortaya çıkabildiği gibi operasyon sonrası buruna alınan darbeler sonucu da belirebilir. Revizyon burun estetiği ameliyatları kimi zaman bir tercihken kimi zaman burnun işlevinde sorun olabildiği için zorunluluk haline gelebilmektedir.

Revizyon ameliyatlarının kapsamı kişiden kişiye değişebilir. Sorun burnun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilir. Ameliyat planlanırken hastanın ilk burun estetiği operasyonunu ne zaman yaptırdığından, sorununun kapsamına kadar birçok unsur hesaba katılır.

En Sık Görülen Revizyon Nedenleri Nelerdir?


Birincil rinoplasti operasyonlarının başarısız sonuçlanması revizyon ameliyatlarının en sık rastlanan nedenleridir.

Birincil rinoplasti sonrası;

 • Burun fonksiyonları düzeltilememişse ya da bozulmuşsa; diğer bir deyişle hasta rahat nefes alamıyorsa,
 • Burun sırtında bariz bir kemer kalmışsa,
 • Aşırı müdahale sonucu burun septumundaki destekler azalıp çökme oluşmuşsa,
 • Burundaki eğrilik dikkat çekici şekilde devam ediyorsa,
 • Burun ucu operasyon sonrası düştüyse,
 • Burun deliklerinde asimetri sürüyorsa,
 • Burun çok kavisli bir hal almışsa,
 • Burun ucu yüz hatlarının ahengini bozacak şekilde kaldırılmışsa revizyon operasyonlarına başvurulur.

Revizyona sadece ilk operasyonun başarısız olması neden olmaz. Hasta yüzüne darbe alabilir, kaza geçirebilir ve beklenmedik nedenlerle burun şekli değişebilir. Bu gibi durumlarda da revizyon burun estetiğine başvurulması gerekir.

Aynı zamanda;

 • Hastanın operasyon sonuçlarından memnun olmaması,
 • Ameliyat öncesi sürecin yeterince detaylı yürütülememesi,
 • Hastanın cilt ve burun yapısı,
 • Operasyon sonrası süreçte karşılaşılan komplikasyonlar da revizyon sebebi olabilmektedir.

Revizyonla İlk Ameliyat Arasındaki Farklar Nelerdir?

 

Revizyon ve ilk burun estetiği ameliyatı arasındaki temel farklılık operasyonun kapsamıdır. Hasta daha önce operasyon geçirdiği için ikinci operasyonun daha dikkatli planlanması gerekir.

Cerrahların yeteneği ve uzmanlığı revizyon ameliyatlarda daha çok ön plana çıkar. Revizyon ilk ameliyata göre daha zor kabul edilir çünkü ilk operasyonun etkilerinin giderilmesi daha komplike bir işlemdir. Kullanılan teknikler açısından bakıldığında da hastanın ihtiyacına göre farklılıklar olabilmektedir.

Bunlar haricinde her iki operasyonda aynı amaca hizmet eder ve operasyon öncesi planlamaları aynı hassasiyetle gerçekleştirilir. İlk ameliyatta hastanın beklentileri ve yüz analizi sonuçları hesaba katılırken revizyonda cerrahın daha kapsamlı düşünmesi gerekir. İlk ameliyat sonrasında beliren sorunlar ya da ihtiyaçlar cerrahlara yol gösterecektir.

Revizyon Burun Estetiğinin Zorluğu Nedir?


Revizyon burun ameliyatı hakkında araştırm ayaptıysanız hep zor olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak bu operasyonun zorluğu ile doktorlar yüzleşir. Cerrahlar daha önce ameliyat geçiren hastaların ikinci operasyonunu yapmadan önce çok detaylı bir süreç yönetmek zorunda kalırlar. Hastanın sağlık durumunu ve ilk operasyonun etkilerini belirleyip en uygun cerrahi teknikleri planlamaları gerekir.

Yara dokusunun boyutu revizyon rinoplasti operasyonlarını cerrah için zorlaştırabilir. Yara dokusu ne kadar fazlaysa cerrahların dikkate alması gereken daha çok değişken olur. Daha fazla yara dokusu ortaya çıkarmadan operasyonun tamamlanması tecrübe ve aynı zamanda yetenek gerektirir.

Revizyonun kapsamı da doktorların karşılaştıkları zorlukları değiştirecektir. Bazı hastalara basit rötuşlar yapılırken kimilerinin burun içi yapısı yeniden şekillendirilir. Revizyon ameliyatlarının standardının olmaması ve doktorların farklı boyutta sorunlarla karşılaşması sürecin zorluğunu arttırmaktadır.

Revizyon Ameliyatının Hasta İçin Zorluğu Nedir?


Revizyon ameliyatlarına karar verme süreci hastalar için yıpratıcı olabilir. Fiziksel bir zorluk yaşamasalar da psikolojik olarak yeniden cerrahi bir operasyon geçirecek olmak hastaları tedirgin edebilir. Hayal kırıklığına uğrama endişesi ve operasyon sonuçlarının öngörülememesi gibi faktörler hastaları kötümserliğe sürükleyebilir.

Revizyon ameliyatı olması gereken hastaların bu aşamada pozitifliklerini korumaları gerekir. Deneyimli ve yetenekli uzmanlarla çalışıp hasta doktor diyalogunu sağlam temellere oturttukları takdirde risklerin de azalacağını unutmamaları şarttır.

Revizyon ameliyatları birincil burun estetiği operasyonlarına göre daha geç iyileşebilir. Operasyondan sonra 2 yıl boyunca hastaların iyileşme sürecinin devam ettiği bilinmektedir. Hastalara bu süreçte sabırlı olmaları ve karamsarlığa kapılmamaları önerilir.

Mükemmel bir burun beklentisi gerçekçi olmamakla birlikte hastanın motivasyonunu da düşürebilir. Hastaların ilk amacının daha iyi görünmek olması revizyon ameliyatları öncesi doktorlar tarafından detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

Revizyonda Ekstra Doku Gerekiyorsa Kıkırdak Nereden Alınır?


Burun şeklini iyileştirmek için ek doku kullanılması gerektiğinde bu ihtiyaç vücudun farklı bölümlerinde yer alan kıkırdaklarla karşılanıyor.

Burun yapısı kıkırdaktan oluştuğu için eklenen kıkırdaklar sorunsuz bir şekilde kaynıyor. Revizyon ameliyatı sırasında kıkırdaklar genellikle kulaktan alınıyor.

Eklenmesi gereken dokunun çok olduğu durumlarda ise kaburga kıkırdakları kullanılıyor. Operasyon sırasında yapılacak işlemlerle ilgili hasta bilgilendirildiği için kıkırdağın hangi bölgeden alınacağı ile ilgili bilgi de kendisine aktarılıyor.

Burun Ucu Estetiği


Burun kemiği anatomik yapısının normal olduğu yalnız burun ucundaki şekil bozukluğunu (asimetri, genişlik, düşüklük, mandala sıkılmış burun ucu deformitesi) düzeltmek için yapılan işlemdir.

Burun yapısı, bazı durumlarda kemerli olmasa bile burun ucunda oluşan çeşitli şekil bozuklukları nedeniyle kötü görünebilir. Bu bozukluklar, burun ucu estetiği ile giderilir. Burun ucu estetiği, burnunda kemerli yapı olmayan ve yalnızca burun ucu düşüklüğü, burun ucu genişliği gibi sorunlar görülen hastalar için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler sırasında burun kemiklerine ve kıkırdak yapısına müdahale edilmez. Yalnızca burun ucundaki şekil bozuklularının giderilmesi için ufak müdahaleler yapılır. Bu nedenle uygulanması, diğerlerine göre daha kolay olan ve daha az süren estetik ameliyatlardır.

Operasyon Tekniği


Kapalı rinoplasti tekniği (Burun içinden işlem yapıldığı için burun dışında iz olmaz) kullanılır. Burun kemik anatomisi normal olduğundan kemiğe herhangi bir işlem yapılmaz. Burun uç yapısını oluşturan kıkırdak ve yumuşak dokuya yeniden şekil verilir!! (Sanat ve bilimin buluştuğu nokta). Burun ucundaki düşüklük, aşırı yükseklik veya asimetri, burundaki eğrilik, burun ucu, burun delikleri düzeltilp estetik bir görünümü sağlanır. Buruna yeni estetik şeklini verdikten sonra burun dışına özel bantlar yapıştırılır. Tampon ve atel kullanılmamakta.

Burun Ameliyatı


Burun estetiği (Rinoplasti) burundaki kemer görünümü, burun düşüklüğü, burun - alın arasındaki ya da burun - dudak arasındaki açının düzeltilmesi, burun genişliği, burun kırılmaları gibi deformasyonlar, burun büyütülmesi, burun küçültülmesi veya burundaki asimetrik sorunlar için uygulanır.

Burun estetiği (Rinoplasti) sadece estetik görünüm için değil aynı zamanda solunum yollarında olan burun eti, sinüzit veya deviasyon gibi sorunlar için de uygulanabilmektedir.

Tıp dilinde Rinoplasti olarak adlandırılan burun estetiği, burnun mevcut görünüm ve işlevlerini tedavi etmek amacıyla yapılan, burunda bulunan kemik ve kıkırdak dokunun tekrardan şekillendirilerek yeni bir görünüm kazandırıldığı estetik operasyondur.

Yüzün ortasında bulunan ve en çok dikkat çeken bölgesi olan burun, yüzümüzün 3'te 1 ini oluşturur. Gerek fonksiyonları gerekse estetik açıdan mühim bir organımız olan burnumuz, güzel bir şekle sahip olduğunda ne kadar olumlu oluyorsa, şekli bozuk ve kötü bir görünüme sahipken de olumsuz tepkiler almamıza sebep olur. Burnumuzdan dolayı yaşayacağımız estetik kaygılar kendimizi beğenmemeye ve özgüvenimizin düşmesine sebep olur. İnsanların kendini beğenmesi özgüveni arttırdığı gibi hayatlarındaki başarıyı da desteklemektedir.

Estetik açıdan önemli olduğu kadar hayati açıdan da önemli bir organ olan burnumuz, nefes almak ve vermek gibi hayati bir görevi de üstlenir. Sağlıklı nefes almak bunun yanında sağlıklı bir yaşamı da beraberinde getirir.

Şekil Bozukluğuna Bağlı Olarak Yaşadığımız Oksijen Eksikliği;


- Kalpten vücuda daha fazla kan ve oksijen gönderilmesine sebep olmakta, bu da bir süre sonra kalbi zorlamakta ve Kalp Büyümesine yol açmaktadır.

- Akciğerin vücuda daha fazla oksijen gönderme çabası da zamanla akciğerde sertleşmeye ve efor kapasitemizin düşmesine sebep olur.

- Az miktarda oksijen alımı yorgunluk ve halsizliği arttırır.

- Burunda şekil bozukluğu soluk alıp vermeyi güçleştirir ve daha çok efor sarf edilir.

- Uygun miktarda oksijen alınmaması uyku kalitesini de düşürmektedir.

- Şekil bozuklukları da Horlamaya sebebiyet verir.

Sadece nefes almak fonksiyonun dışında koklama duyumuzun tek öğesi olan burnumuz, nefes alırken havada bulunan mikropları ve bakterileri de süzerek ciğerlerimizi korur. Bunun yanında konuşurken sesimizin daha tok ve düzgün çıkmasını sağlar.

Burun Estetiği hangi durumlarda uygulanır?


- Burnun yüz yapısına göre büyük yada küçük olması

- Burnun kemerli olması

- Burnun çöküntülü veya eğri olması

- Burnun ucunun deforme olması

- Burnun ucunun düşük olması

- Burnun içinde et bulunması

Burun ameliyatı esnasında nefes tıkanıklığına neden olan sorunlar da ortadan kaldırılır.

Burun Estetiği Nasıl Yapılıyor?


Burun estetiği ameliyatları temel olarak 'açık teknik ve kapalı teknik' 2 şekilde yapılıyor.

Açık Teknik: Ciddi burun ucu problemleri ve ileri derece kemik eğriliği gibi durumlarda tercih edilmektedir. Açık tekniğin en önemli avantajı ise direk görüş alanında yapılabilmesidir. Bu tür ameliyatlar uygulayan cerrah için uygulama ve öğrenme açısından daha kolaydır. Bu teknikte burunda bulunan bütün kemik ve kıkırdak yapıları, o bölgedeki dokular tamamen görünmektedir. Ameliyat burun ucu derisinin kaldırılarak kıkırdakların üzeri tamamen açılır.

Açık Teknik' de her türlü şekil bozukluğu, burundaki eğrilikler, kıkırdakta bulunan eksik ve çökmüş alanlar onarılabilir. Açık teknik doktorun el becerisine bağlı olarak genellikle iz bırakmayan bir operasyondur.

Kapalı Teknik: Bu teknik izsiz burun ameliyatı tekniğidir. Genel olarak burnun küçültülmesi, burun sırtındaki tümseklerin giderilmesi, burundaki yamuklukların düzeltilmesi gibi sorunlarda tercih edilir. Burun kesikleri burnun içinden yapılır ve burun içi köküne kadar görülebilir. Çoğunlukla genel anestezi kullanılarak yapılan operasyon ortalama olarak 2-3 saat sürmektedir. Açık tekniğe nazaran şişlik oluşma riski daha az olmakla birlikte, burunda oluşacak yaralar da minimuma indirgenir. Aynı zamanda iyileşme süreci daha kısa ve daha rahattır.

Operasyon Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler


- Ameliyat sonrası 4 saat boyunca su tüketilmemelidir. 4 saat içerisinde dudaklar ıslak bezle nemlendirilebilir. Erken su tüketiminde kusma görülebilir.

- Ameliyat sonrası 4-7 gün arası burun içinde silikon bulunmaktadır, bu malzemeler hava almaya müsait kanalları olduğu için sizlere rahatsızlık hissettirmez.

- Ameliyat sonrası yatış şekli olarak dik yatılmalı ve çift yastık kullanılmalıdır.

- Hafif sporlar 2-3 gün sonra yapılmaya başlanabilir fakat 1 ay boyunca ağır spor yapılmamasına dikkat edilmelidir.

- 1 ay boyunca ağır kaldırmak, denize ya da havuza girmek yasaktır. - İlk 3 gün hafif ağrı, ilk hafta içerisinde morluk ve şişlik olabilir.

- Ameliyat sonrası 2 hafta boyunca sümkürmemeye dikkat edin.

- Korunmasız olarak güneşe çıkmayın, çıkacaksanız güneş kremi kullanmalısınız.


Ameliyatsız Burun Estetiği


Ameliyatsız burun estetiği olarak da bilinen burun dolgusu, cerrahi müdahale yapılmadan gerçekleştirilen burun şekli değişikliklerini ifade eder. Bu prosedür genellikle cilt dolgu malzemelerinin enjeksiyonunu içerir.

 

 

Burun dolgusu, burun bölgesine şekil vermek ve dolgunluk kazandırmak için uygulanan bir işlemdir. Burun bölgesi yüzdeki ifadenin ve estetik görünümün temel odak noktasıdır. Ancak bu bölgede cerrahi işlemler genellikle tercih edilmez. Bu yüzden burun dolgusu gibi ameliyatsız yöntemlerle tedavi yapılabilir.

Bu işlemde burun yapısından şekil açısından ve dolgunluk açısından memnun olmayan kişiler için enjeksiyon işlemi yapılır. Burun dolgusunda kullanılan dolgu hyalüronik asit içeriklidir. Bu uygulamalarda hastanın burun yapısına, burun derisinin genel yapısına, hastanın kıkırdak ve kemik yapısına göre işlem planlaması yapılır. Ameliyatsız burun estetiği genellikle burun bölgesinden memnun olmayan hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olarak uygulanan bir yöntemdir.

Burun dolgusu genellikle burun kemerini yok edebilmek için yapılabilir. Kişide kemerin başladığı ve bittiği yer araya düz bir alan oluşturmak adına dolgu yapılabilir. Ayrıca burnunda eğrilik olan kişiler de burnun daha düz görünmesi adına burun dolgu işlemi tercih edebilir. Daha önceden burun ameliyatı olmasına karşın istediği sonuca ulaşamayan ve küçük rahatsızlıkları olan hastalarda tekrar ameliyat olmak istemediği durumlarda  küçük dolgu çalışmaları tercih edilebilmektedir.


Yüzün karakteristik özelliğini kaybetmemesine dikkat etmek gerekiyor.

Burun estetiğinde kişiye uygun burun şekli belirlenirken simetri ve orantının yanında kişinin yüz tipi de dikkate alınır. Yüz tipinizse yüzünüzün şekline, yaşınıza, cinsiyetinize, etnik kökeninize ve hatta kişiliğinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Yüz tipine uygun burun nasıl olmalı?

Yüz tipinize uygun burun şekli her ne kadar cerrahınızla birlikte size özel olarak verilmesi gereken bir karar olsa da, toplumda kabul görmüş bazı estetik yargılar bulunur. Yüz şekli, güzelliğin evrensel olarak kabul görmüş karakteristiklerinden biriyle, yani simetriyle doğrudan bağlantılıdır. Yüzünüzün şekli ne olursa olsun, burun, ön yüzden yatay olarak 3 eşit parçaya bölündüğünde 1/3’lük kısmı, dikey olarak 5 eşit parçaya bölündüğünde 1/5’lik kısmı, profilden 3 eşit parçaya bölündüğünde ise 1/3’lük kısmına denk gelecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu oran dikey ve yatay bölünmelerin her ikisinde de diğer bölümlerle eşit oranda olmalıdır, yani burun bölgesi gözün kapladığı alandan daha geniş olmamalıdır. Bu hesaplama göz önünde bulundurulduğunda yuvarlak bir yüze küçük ve ince burun yapılması oranların bozulmasına neden olur ve estetik bir görünüm oluşturmaz.

Yüz karakteristik özelliğini kaybetmemeli

Yüzün simetrik yapısının oturtulmasında odak noktasında olan burnun çok önemli bir etkisi vardır. Yüzün karakteristik özelliğini kaybetmemesi için buruna verilecek yeni şeklin yüzün genel özellikleriyle çok uyumlu olması gerekir.

Burnun şeklinin yüzle ilişkisi yüzün kemik yapısıyla bir bütün olarak ayarlanır. Örneğin yüzdeki dikey değişiklikler yüzün uzun veya kısa görünmesine neden olabilir. Burun bölgesinin kapladığı orta kısmın uzun olması yüzün de uzun görünmesine yol açar.


Burun Estetiğinde Yüz Analizi

Yüz Analizi, kişiye en çok yakışacak ve yüzü ile en çok uyum sağlayacak görünümü elde etmek için ameliyat öncesinde planlama aşamasında yapılan bir işlemdir.

Yüz Analizi Nedir?

 

“İdeal burun” kavramının son yıllarda değişime uğraması ve doğallığın ön plana çıkmasıyla birlikte yüz analizinin de önemi artmıştır. Yüz analizi; kişiye en çok yakışacak, yüzünde en doğal duracak ve kişinin yüz hatlarıyla en çok uyum sağlayacak burun şeklinin belirlenmesi adına gerçekleştirilen bir ölçümdür.

Yüz analizi salt yüzde bulunan organların birbirine olan açısının ölçümlenmesinden ibaret değildir. Bu süreçte hastanın cinsiyeti, yaşı, boyu, yaşam tarzı, mesleği, cilt yapısı, yüz tipi ve beklentileri gibi dinamikler de dikkate alınır.

Böylece hastanın istekleri de hesaba katılarak yüz analizi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda rinoplasti operasyonunun planlaması tamamlanır. Yüz analizi ve doktor hasta görüşmeleri sırasında elde edilen bilgiler rinoplastinin estetik anlamdaki başarısını doğrudan etkileme niteliğine sahiptir.

Yüz Analizi Kapsamında Yapılan Ölçümler

Yüz analizi burnun hem yüzün ön cephesinden hem de profil açısından bakıldığında doğal ve yüz hatlarıyla simetrik şekilde görünmesi adına gerçekleştirilir. Dudak yapısı, yanakların biçimi, dudak ve burun arasındaki açı, alnın genişliği, gözlerin şekli, elmacık kemiklerinin pozisyonu ve yapısı, kaşların şekli yüz analizi kapsamında incelenir.

Aynı zamanda;

 • burun ve alın arasındaki açı (nazofrontal açı),
 • burun ve çene arasındaki açı,
 • çene ve boyun arasındaki açı,
 • kulak ve burun büyüklüğü arasındaki oran da incelenerek operasyon sonrası oluşturulacak yeni burnun kişinin profil görünümüne de uygun olması sağlanır.

 

Yüz analizi kapsamında dikkate alınan bir diğer veri de hastaların cilt yapısıdır. Operasyon sonrası iyileşme sürecini ve operasyon sırasında uygulanacak cerrahi teknikleri etkileyen cilt yapısı; burnun yeni şekli belirlenirken de önemli bir veri olarak ön plana çıkar.